Bảng biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới – Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe
I -Biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
1.  Mức trách nhiệm bảo hiểm
Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra:
70,000,000 đồng/ 1 người/ 1 vụ tai nạn
Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản do xe cơ giới gây ra:
70,000,000 đồng/ 1 vụ tai nạn
2. Biểu phí trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Theo bạn bài viết này nhận xét mấy sao ?

Bạn hãy bấm vào số sao để đánh giá !

Trung bình đánh giá 0 / 5. Số phiếu bầu: 0

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.