Ford Ranger XLS 1 Cầu số Tự động 2020 có gì mới ?

Nâng cấp mới Ford Ranger XLS 4×2 AT 2020 có những gì ?