• Thứ 2 - Thứ 7 : 8.00 - 17.00
  • 216-218 QL13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM
  • 0975 98 99 27

Sản Phẩm đang bán

32 Vehicles available

Sắp xếp theo:
Giá xe 918.000.000VNĐ
40.000.000VNĐ
Dung tích Động cơ
80 mi
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
1999cc
Distance
Video
Special
placeholder
Our price 35.000VNĐ
MSRP 28.000VNĐ
Dung tích Động cơ
18000 mi
Loại nhiên liệu
Gasoline
Động cơ
2000
Our price 32.000VNĐ
MSRP 28.000VNĐ
Dung tích Động cơ
155000 mi
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
3000
Our price 25.000VNĐ
Dung tích Động cơ
125000 mi
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2000
Our price 25.000VNĐ
Dung tích Động cơ
100 mi
Loại nhiên liệu
Hybrid
Động cơ
2000
Video
placeholder
Our price 65.000VNĐ
MSRP 58.000VNĐ
Dung tích Động cơ
118000 mi
Loại nhiên liệu
Gasoline
Động cơ
3000
Dung tích Động cơ
48000 mi
Loại nhiên liệu
Electric
Video
placeholder
Dung tích Động cơ
190000 mi
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2000
Video
placeholder
Dung tích Động cơ
100 mi
Loại nhiên liệu
LPG Autogas
Động cơ
1600
Dung tích Động cơ
18000 mi
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
4000
Video
placeholder
Our price 15.000VNĐ
Dung tích Động cơ
5000 mi
Loại nhiên liệu
Ethanol
Động cơ
1500
Dung tích Động cơ
67000 mi
Loại nhiên liệu
Ethanol
Động cơ
2400
Video
Special
placeholder
Our price 25.000VNĐ
MSRP 22.000VNĐ
Dung tích Động cơ
100 mi
Loại nhiên liệu
Gasoline
Động cơ
2000
Video
placeholder
Our price 33.000VNĐ
MSRP 30.000VNĐ
Dung tích Động cơ
40000 mi
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
2000
Dung tích Động cơ
17000 mi
Loại nhiên liệu
Gasoline
Dung tích Động cơ
100 mi
Loại nhiên liệu
Gasoline
Our price 35.000VNĐ
MSRP 28.000VNĐ
Dung tích Động cơ
80000 mi
Loại nhiên liệu
Diesel
Video
placeholder
Our price 25.000VNĐ
MSRP 18.000VNĐ
Dung tích Động cơ
18000 mi
Loại nhiên liệu
Diesel
Our price 15.000VNĐ
Dung tích Động cơ
8000 mi
Loại nhiên liệu
Hybrid
Video
placeholder
Our price 35.000VNĐ
MSRP 28.000VNĐ
Dung tích Động cơ
18000 mi
Loại nhiên liệu
Ethanol
Động cơ
3500
Buy for 16.000VNĐ
Dung tích Động cơ
85800 mi
Loại nhiên liệu
Gasoline
Động cơ
1800
Video
Special
placeholder
Our price 65.000VNĐ
MSRP 58.000VNĐ
Dung tích Động cơ
38000 mi
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
4700
Video
placeholder
Buy for 19.500VNĐ
17.000VNĐ
Dung tích Động cơ
65800 mi
Loại nhiên liệu
LPG Autogas
Động cơ
2000
Video
placeholder
Our price 29.000VNĐ
Dung tích Động cơ
18000 mi
Loại nhiên liệu
Gasoline
Động cơ
5000
Buy for 59.000VNĐ
Dung tích Động cơ
80 mi
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
1800
Video
Special
placeholder
Buy for 29.510VNĐ
MSRP 27.000VNĐ
Dung tích Động cơ
15800 mi
Loại nhiên liệu
Hybrid
Động cơ
1800
Video
Special
placeholder
Our price 27.000VNĐ
MSRP 25.000VNĐ
Dung tích Động cơ
100 mi
Loại nhiên liệu
Hybrid
Động cơ
1800
Our price 18.000VNĐ
Dung tích Động cơ
170000 mi
Loại nhiên liệu
LPG Autogas
Dung tích Động cơ
18000 mi
Loại nhiên liệu
Gasoline
Our price 35.000VNĐ
MSRP 29.000VNĐ
Dung tích Động cơ
5000 mi
Loại nhiên liệu
Hybrid
Video
Special
placeholder
Our price 25.000VNĐ
MSRP 18.000VNĐ
Dung tích Động cơ
18000 mi
Loại nhiên liệu
Gasoline
Video
Special
placeholder
Buy for 39.600VNĐ
MSRP 35.000VNĐ
Dung tích Động cơ
100 mi
Loại nhiên liệu
Hybrid
Động cơ
3000
Hiển thị tất cả
Call to action
BMW i8 THE MOST PROGRESSIVE SPORTS CAR.
Hotline: 0918.328.035
Chat Zalo
Gọi điện ngay